Šipka doprava: Další
Šipka doleva: předchozí
Zaoblený obdélník: Logopedické pomůcky
Zaoblený obdélník: Porozumění řeči a nácvik řeči
Zaoblený obdélník: Slovní zásoba a význam slov
Zaoblený obdélník: Logopedické pomůcky

Porozumění

s piktogramy

36 kartiček

Kód produktu: 25109

Cena: 139 Kč

Sluchové vnímání

36 kartiček

Kód produktu: 25112

Cena: 129 Kč

Nesmyslné obrázky

24 kartiček

Kód produktu: 25116

Cena: 119 Kč

Porozumění řeči

18 kartiček

Kód produktu: 25106

Cena: 99 Kč

Hledej rozdíl

24 kartiček

Kód produktu: 25130

Cena: 75 Kč

Co kdo dělá

40 kartiček

Kód produktu: 25129

Cena: 169 Kč

Porozumění řeči je součástí rozvoje řeči. Pokud například dítě zná slovo „hrnek“, neznamená to, že umí odpovědět na otázku „Z čeho se pije?“. Sady porozumění řeči obsahují obrázky a k nim i příslušné otázky k hlubšímu chápání řeči. Sluchové vnímání neboli odlišení podobně znějících slov je také nezbytné k rozvoji řeči. Sady Hledej rozdíl, Nesmyslné obrázky a Co kdo dělá slouží k popisování obrázku a nácviku jednotlivých vět. Všechny tyto kartičky jsou vhodné i k rozvoji slovní zásoby.

Citoslovce jsou nezbytné k tomu, aby děti začaly mluvit.

Citoslovce

zvuky

12 kartiček

Kód produktu: 25104

Cena: 69 Kč

Předložky

16 kartiček

Kód produktu: 25114

Cena: 59 Kč

Protiklady s opičkou

18 kartiček

Kód produktu: 25103

Cena: 105 Kč

Stupňování

přídavných jmen

21 kartiček

Kód produktu: 24122

Cena: 99 Kč

Generalizace

36 kartiček

Kód produktu: 25118

Cena: 130 Kč

Citoslovce

zvuky zvířátek

12 kartiček

Kód produktu: 25105

Cena: 69 Kč

Rody podstatných jmen

64 kartiček

Kód produktu: 25115

Cena: 149 Kč

Protiklady

s piktogramy

36 kartiček

Kód produktu: 25110

Cena: 129 Kč

Řazení

podle velikosti

22 kartiček

Kód produktu: 24119

Cena: 99 Kč

Slova různého

významu

18 kartiček

Kód produktu: 25120

Cena: 55 Kč

Předložky, Rody podstatných jmen a stejně tak Řazení podle velikosti a Stupňování přídavných jmen pomáhají při osvojování gramatických pravidel. Protiklady rozvíjí slovní zásobu a děti pomocí obrázků lépe porozumí významům slov. Kartičky Generalizace a Slova různého významu umožní dětem poznat, že věci, které se stejně jmenují, nemusí stejně vypadat.

Ovál:

4

Obsah katalogu:

Logopedické pomůcky

Obrázkové kartičky

Hry a skládačky

Předškoláci

GeoTrio

Modelování z plastelíny

Český jazyk

Matematika

Angličtina

Aktivní a strukturované učení

Struktura

(Komunikace, režimy, schémata)

Sešity a knihy